E-mailtrajecten maken

 • Wie kan e-mailtrajecten aanmaken? De systeembeheerders.
 • Wie kan deze trajecten gebruiken? Over het algemeen iedereen die het e-mailadres kent, afhankelijk van de opties gekoppeld aan publicatierechten.

Om deelname per e-mail te vergemakkelijken, stelt Elium een generiek e-mailadres ter beschikking voor alle gebruikers. Hiermee kunnen e-mails worden doorgestuurd vanuit andere mailboxen, of kunnen er nieuwe worden gecreëerd, met bijlagen, om de inhoud op het platform op te slaan.

Naast dit generieke adres kunnen ook andere specifieke e-mailadressen die bepaalde publicatierechten hebben, worden aangemaakt en beschikbaar gesteld aan gebruikers.

Het is ook mogelijk om e-mailadressen te genereren die dienen voor:

 • het opslaan van e-mails en bijlagen die naar het platform gestuurd worden (vergelijkbaar met een standaard e-mailadres, maar met gepersonaliseerde keuzes in termen van publicatieregels)
 • alleen de e-mail opslaan
 • alleen de bijlagen (bestanden) opslaan
 • het omzetten van de e-mail in een Story (het onderwerp van de e-mail wordt de titel, de hoofdtekst van de e-mail wordt een tekstblok en eventuele bijlagen worden vermeld in een 'galerij met bestanden' blok)
 • het overzetten van alle inhoud uit weblinks naar een e-mail in volledige inhoud

Elk e-mailadres onderscheidt zich door een extensie bepaald door de beheerder: elium + extension @ your-platform.elium.com

Deze unieke e-mailadressen hebben verschillende publicatieregels:

 • de ruimte van publicatie
 • de tag (s) die toegekend werden aan gegenereerde inhoud
 • de deelnemer
 • als ontwerp of gepubliceerd
 • met of zonder verificatie van de publicatierechten van de verzender
 • met of zonder bevestiging van ontvangst per e-mail

Bijdrage creëren met e-mailadres

Om deze adressen aan te maken, ga je naar de administratie-interface, tabs 'Email trajecten'.

 1. Maak een nieuw adres aan.
 2. Definieer de te gebruiken extensie (wij adviseren je om deze voldoende expliciet te maken).
 3. Beschrijf het gedrag van dit traject voor snellezen in de interface.
 4. Definieer de deelnemer: je kan het systeem inhoud laten toekennen op basis van het e-mailadres van de afzender of je kan dwingen om de inhoud toe te wijzen aan één gebruiker in het bijzonder.
 5. Geef aan of het systeem moet verifiëren of de gebruiker het recht heeft om inhoud te publiceren in de gekozen ruimte.
 6. Geef aan of het systeem een ontvangstbevestiging moet genereren.
 7. Bepaal hoe het systeem moet omgaan met verzonden inhoud.
 8. Kies de ruimte voor publicatie.
 9. tGeef op welke tags moeten worden toegevoegd.
 10. Vink de optie aan als je de ontvangen inhoud meteen wil publiceren.

E-mail pijplijn

Beperkingen en restricties van e-mailtrajecten

 • Elk e-mailadres gedraagt zich op een unieke manier, wat mogelijk kan leiden tot meerdere adressen.
 • Om ze als een Story op te slaan, kunnen e-mails met een te complexe layout niet optimaal worden gerepliceerd.
 • We adviseren je om de bestanden die je per e-mail verzendt altijd correct te nummeren (standaard wordt hun naam als titel gebruikt in Elium ).
 • Schakel de ontvangstbevestiging zoveel mogelijk in om ervoor te zorgen dat de verzonden inhoud werd ontvangen.