Gebruikers lid maken van ruimtes

Enkel beheerders van de ruimte en systeembeheerders kunnen de lidmaatschappen van de een ruimte bepalen.

Een gebruiker lid maken van een ruimte via het tabblad 'Gebruikers'

  1. Om een bepaalde gebruiker lid te maken, ga je naar de beheerdersinterface, tabblad 'Gebruikers'.
  2. Je kan de gebruiker in kwestie vinden via het speciale zoekvak.
  3. Klik op opties en vervolgens op Ruimtes.

Affilier un utilisateur

  1. Doorloop de lijst met ruimtes door de gewenste ruimte(s) aan te vinken.
  2. Wijzig indien nodig de rol van de gebruiker.

Affilier un utilisateur

Een gebruiker, een team of alle leden van een ruimte lid maken via het tabblad 'Ruimte'

  1. Ga naar het tabblad 'Ruimtes' van de beheerdersinterface om een of meer gebruikers lid te maken.
  2. Klik op Leden zodra je de ruimte hebt gevonden.

Affilier un utilisateur

  1. Voeg een of meer gebruikers, leden van een team of alle leden van een specifieke ruimte toe.
  2. Alle nieuwe leden krijgen standaard de rol die je gedefinieerd hebt in de eigenschappen van de ruimte. Wijzig indien nodig de rol van een of andere specifieke gebruiker of team.

Affilier un utilisateur

Een ruimte definiëren als standaardruimte

In de eigenschappen van de ruimte definieer je de standaardrol van een lid. Het is ook in dat menu dat je de ruimte als standaardruimte kan definiëren.

Alle nieuwe gebruikers die aan het platform zijn toegevoegd, worden aan deze ruimte toegevoegd en nemen de standaardrol op die je hebt gedefinieerd.

Een of meer gebruikers uitnodigen (met selectie van een of meer ruimtes)

Wanneer je nieuwe gebruikers toevoegt, kan je ook de ruimtes aangeven waarvan de gebruikers lid zullen zijn, los van eventuele standaardruimtes.

Een gebruiker of alle leden van een ruimte lid maken via de snelkoppeling in de instellingen van de ruimte

Omdat het beheer van lidmaatschappen ook in handen is van de ruimtebeheerders, vinden die naast de naam van de ruimte een toegang tot beheerder van leden.

Affilier un utilisateur

De relatie van gebruikers met een ruimte en hun mogelijkheden om zelf hun lidmaatschap te beheren i.f.v. het type ruimte

Vanuit het Overzicht of een groep van ruimtes worden gebruikers op de hoogte gebracht over hun lidmaatschap in de ruimte; hun rol en de mogelijkheid om zelf hun lidmaatschap te beheren. Op deze manier kunnen bepaalde gebruikers vrij toetreden of weggaan bij bepaalde ruimtes. Anderen kunnen dat dan weer niet. En tenslotte zullen sommige lidmaatschappen goedgekeurd worden door hun beheerder.

Rapport à l'affiliation

Een bestand met alle lidmaatschappen van de ruimte is beschikbaar op het tabblad 'Ruimtes', vanuit het administratiepaneel.