Inhoud aanbevelen in een ruimte

Het aanbieden van inhoud is een recht dat voorbehouden is aan beheerders voor de ruimte en de systeembeheerders.

Alle inhoud van een ruimte kan in de kijker worden gezet. Wanneer inhoud wordt aanbevolen:

  • blijft het bovenaan in het activiteitenoverzicht van de ruimte

contenu mis en avant

Als je te veel inhoud highlight, geeft dat aan de bibliotheek de indruk statisch te zijn. Gebruik deze optie dus matig of verwijder het tabblad Bibliotheek uit je ruimte door meer slimme tabbladen aan te maken.

  • wordt het weergegeven aan de zijkant van het activiteitenoverzicht van de ruimte

contenu mis en avant

Om inhoud in de kijker te zetten, klik je op het actiemenu bovenaan je Story en kies je de "Aanbevelen" optie. Je kan de aanbevolen inhoud op elk moment verwijderen door dezelfde procedure te volgen en de optie "Niet meer aanbevelen" aan te vinken.

contenu mis en avant