Tags onderhouden

Het onderhoud van tags is een praktijk die we warm aanbevelen bij Elium. Het laat toe om de categorisatie op je platform zo kwalitatief en zuiver mogelijk te houden.

Vanuit de administratie-interface

Tags koppelen

Synonieme tags die tot dezelfde categorie behoren, kunnen worden gekoppeld. Beide zullen worden in rekenschap genomen indien de zoekopdracht gefilterd werd op een van de twee tags.

Bijvoorbeeld: als een gebruiker een zoekopdracht uitvoert op de tag 'natriumchloride', zal het systeem ook inhoud voorstellen met de tag 'NaCl', als de beheerder deze twee tags gekoppeld heeft aan elkaar.

Tags aanpassen

Via deze optie kan je verschillende bewerkingen uitvoeren:

  • een tag herbenoemen
  • een tag vertalen
  • een tag verplaatsen naar een andere categorie

Als je koos voor beperkte categorieën, is het aangewezen om regelmatig de lijst met tags te doorlopen die niet tot een categorie behoren en deze tags te sorteren volgens het aantal inhouden die ze bevatten. Een regelmatig gebruikte tag kan potentieel naar een andere categorie worden verplaatst.

Tags samenvoegen

Je kan een gedefinieerde tag verwijderen en tegelijkertijd een andere tag toevoegen. De tag die je toevoegt, wordt automatisch aan de inhoud gehangen waaraan de eerste tag was gekoppeld. De eerste tag wordt definitief verwijderd.

Bijvoorbeeld: ik wil de tag 'knowledge plaza' samenvoegen met de tag ' Elium '. Ik klik op de optie 'Samenvoegen' naast de tag ' Knowledge Plaza' en geef de ' Elium '-tag aan als vervanging.

Tags verwijderen

Elke tag kan worden verwijderd. Het systeem zal je verwittigen indien je een tag probeert te verwijderen die gebruikt wordt in:

Tags vertalen

Tags en categorieën kunnen worden vertaald. Meer informatie hier.

In de gebruikersinterface

Coördinatoren en beheerders kunnen tags die aan inhoud zijn gehangen weer intrekken. Deze bewerking vindt plaats vanuit het tagvenster. Het is belangrijk om weten dat deze tags zijn ingetrokken, maar niet volledig uit het systeem zijn verwijderd.

retrait de tags