Tags toevoegen

Nadat je categorie werd aangemaakt, kan je tags toevoegen. Deze tags worden aan gebruikers voorgesteld op het moment dat ze inhoud willen delen en die kunnen taggen.

Ga naar de tabbladen 'Tags' in de beheerdersinterface. Daar kan je:

  1. voeg een of meer tags toe
  2. maak synonieme tags op
  3. zoek naar een tag, en verduidelijk door op te geven in welke categorie je wil zoeken
  4. sorteer de tags volgens de verschillende beschikbare kolommen
  5. tags wijzigen, samenvoegen of verwijderen

gestion des tags

Een tag toevoegen

Definieer de naam, indien mogelijk ook de vertaling en de categorie.

Meerdere tags toevoegen

Bepaal de set van tags die je wil toevoegen, terwijl je de overeenstemmende categorie opgeeft.

Gebruikers die het recht hebben om te taggen, kunnen ook zelf nieuwe tags aanmaken, op het moment dat ze inhoud delen ofwel nadien. Bij het aanmaken van de tag kan de categorie geselecteerd worden waar ze de tag aan willen toevoegen. Voor het goede beheer van tags raden we aan om de categorieën te beperken, en het aanmaken van spontane tags om te leiden naar de categorie van wees-tags, de zogenaamde 'Andere tags'. De beheerder of systeemcoördinator zal dan worden aangemoedigd om aan tag-onderhoud te doen op alle gecreëerde tags.

Was this page helpful?