Communicatie

Communicatie rond het project zal een belangrijke rol spelen in het succes ervan. Plan het, detailleer het. Definieer de doelen, kanalen en benodigde middelen.