Heeft Elium de mogelijkheid om computerresources van klantgegevens op te schonen als een klant Elium verlaat?

Harde schijven maken gebruik van technologieën zoals FDE (volledige schijfversleuteling) en schijfvergrendeling om gegevens in rust te beschermen. Wanneer een harde schijf met pensioen is, verifiëren bevoegde personen dat de schijf wordt gewist door nullen naar de schijf te schrijven en een meerstaps verificatieproces uit te voeren om ervoor te zorgen dat de schijf geen gegevens bevat. Als de schijf om welke reden dan ook niet kan worden gewist, wordt deze veilig opgeslagen totdat deze fysiek kan worden vernietigd. Fysieke vernietiging van schijven is een meertrappig proces dat begint met een breker die de schijf vervormt, gevolgd door een shredder die de schijf in kleine stukjes breekt, die vervolgens worden gerecycled in een beveiligde faciliteit. Elk datacenter hanteert een strikt verwijderingsbeleid en eventuele afwijkingen worden onmiddellijk aangepakt.

Was this page helpful?