Houdt Elium de gegevens van een klant gescheiden van andere klantgegevens?

Alle klantgegevens worden opgeslagen in een logisch gescheiden opslagemmer en database, en een klanttoegang tot zijn eigen exemplaar van Elium via gebruikersnaam en wachtwoord of Single-Sign On systeem. Dit zorgt voor een logische scheiding tussen gegevens van meerdere clients. Elium is de enige huurder van onze infrastructuur. De gegevens van een klant kunnen zich bevinden in databasesystemen die gegevens bevatten die toebehoren aan andere klanten, maar onze logische controles scheiden een klant van de gegevens van een andere klant.