Codeert Elium klantgegevens?

Wanneer een eindgebruiker Elium bezoekt, worden de details van zijn interacties uitsluitend via HTTPS overgebracht naar Elium. Alle gegevens die via HTTPS worden overgedragen, worden gecodeerd. Cloudplatformen coderen standaard opgeslagen klantgegevens in rust. Gegevens worden opgesplitst in deelbestanden voor opslag en elk deel wordt op het opslagniveau gecodeerd met een individuele coderingssleutel. De sleutel die wordt gebruikt om de gegevens in een stuk te coderen, wordt een gegevenscoderingssleutel (DEK) genoemd. Vanwege het grote aantal sleutels op Cloud Platforms en de behoefte aan lage latentie en hoge beschikbaarheid, worden deze sleutels opgeslagen in de buurt van de gegevens die ze coderen. De DEK's worden gecodeerd met (of "ingepakt" door) een sleutelcoderingssleutel (KEK).

Was this page helpful?