Kunnen we de toegang van gebruikers tot slechts enkele inhoud beperken?

U wilt een externe leverancier voor uw bedrijf op het platform uitnodigen zodat zij bepaalde belangrijke inhoud kunnen bekijken, maar u wilt niet dat zij zich op enig deel van het platform bevinden? Dat kan best op Elium.

Here are the different steps to follow:

  1. Invite your external supplier as a system guest.
  2. Do not assign him to any space (if you have default spaces on your platform, you can uncheck them in the user's options once the user is invited).
  3. Go to the content for which you want to give him access.
  4. In the action button menu, select "Permissions and Visibility".
  5. Give your user access by inserting his name and clicking on "Grant".

Door in te loggen heeft uw gebruiker alleen toegang tot deze (deze) inhoud (en).

Was this page helpful?