Kunnen we tags samenvoegen?

Ja, het is mogelijk om tags samen te voegen vanuit de administrator interface. Alleen beheerders en systeemanimators kunnen tags samenvoegen. U kunt een gedefinieerde tag vervangen door een andere. De tag die u opgeeft, wordt automatisch toegevoegd aan de inhoud waaraan de eerste tag was gekoppeld. Deze eerste tag wordt definitief verwijderd.

Bekijk onze uitleg over het samenvoegen van tags.

Bijvoorbeeld : ik wil de tag 'knowledge plaza' samenvoegen met de tag 'Elium'. Ik klik op de optie 'Samenvoegen' naast de tag 'kennisplein' en geef de 'Elium'-tag aan als vervanging.