Rollen en rechten

In Elium is er een onderscheid tussen de generieke rol van de gebruikers (systeemrol), los van hun band met de verschillende ruimtes, en een ook een specifieke rol per ruimte.

De combinatie van de systeemrol en de specifieke rol per ruimte verleent de gebruiker bepaalde rechten.

Systeemrollen

System role

Rollen in de ruimte

role Space

Universele rechten

Alle Elium gebruikers, ongeacht hun rol, hebben universele rechten.

  • Like a content, comment or status update, Like
  • Comment on a content and change/delete his/her comments, Comment
  • Browse or search the knowledge base, Search
  • Save a search and subscribe to an alert, Alert
  • Communicate by means of private messaging. Message

Enkele typische voorbeelden van profielrechten

Scenario A

Scénario A

Deze gebruiker heeft geen persoonlijke ruimte; hij/zij ziet enkel ruimtes waartoe de beheerder toegang heeft verleend (ook niet alle openbare ruimtes); hij/zij heeft enkel leesrechten in ruimte A; en kan ook niet taggen.

Gebruik : dit is een veel gebruikte optie voor externe medewerkers, leveranciers, stagiairs die een zeer beperkte toegang krijgen.

Scenario B

Scénario B

Deze gebruiker heeft geen persoonlijke ruimte; hij/zij ziet enkel ruimtes waartoe de beheerder toegang heeft verleend; maar hij/zij kan wel deelnemen in Story's en taggen in ruimte A.

Gebruik : voor mensen die slechts beperkte rechten hebben op het platform, behalve voor een specifieke ruimte A.

Scenario C

Scénario C

Deze gebruiker heeft een persoonlijke ruimte; hij/zij kan vrij naar openbare ruimtes gaan en heeft alleen leesrechten in ruimte A.

Gebruik : voor mensen die deelnemersrechten hebben behalve voor ruimte A. Bijvoorbeeld voor het blokkeren van deelname in bepaalde ruimtes waar slechts enkele gebruikers de inhoud mogen bewaken.

Scenario D

Scénario D

Hij/zij kan vrij naar openbare ruimtes gaan en heeft deelnemersrechten in ruimte A (kan inhoud en metadata toevoegen).

Gebruik : voor alle groepen gebruikers die niet specifiek worden behandeld.

Scenario E

Scénario E

Hij/zij ontvangt extra rechten op de inhoud in ruimte A:

  • vermeld een ruimte
  • tags van anderen toevoegen of verwijderen
  • de inhoud van anderen archiveren of verwijderen

Scenario F

Scénario F

Hij/zij ontvangt aanvullende rechten, bovenop die van coördinator van ruimte A:

  • Lidmaatschap gebruikers (opzeggen)
  • verander tabbladen en instellingen in de ruimte