De zoeklogica

Logica van de zoekopdracht

De Elium zoekmotor maakt een vrije tekstzoektocht mogelijk, verrijkt met metadata en meervoudige kenmerken. Elium laat ook de indexering toe van standaardbestanden die tekst bevatten zoals Word-bestanden, Powerpoint-bestanden en zelfs cellen van een Excel-bestand.

Voor tags

Net als het zoeken op volledige tekst, werken filters door middel van tags volgens de Booleaanse zoeklogica.

Logique booléenne Logique booléenne Logique booléenne

  • Wanneer de gebruiker twee tags van dezelfde categorie selecteert, is de functieOFautomatisch van toepassing. Hierdoor laat de gebruiker de aanwezigheid toe van een van de twee tags in de gezochte inhoud. Door bijvoorbeeld de tags "België" en "Frankrijk" te selecteren, beide uit dezelfde categorie "Land", zal in de resultaten inhoud getagd met "België", en inhoud getagd met "Frankrijk" te vinden zijn.
  • Wanneer de gebruiker twee tags uit verschillende categorieën selecteert, is de functieENautomatisch van toepassing. De gebruiker wil dan uitdrukkelijk dat beide tags voorkomen in de gezochte inhoud. Door bijvoorbeeld de tag "België" te selecteren in de categorie "Land" en de tag "Voedselindustrie" in de categorie "Sector", zullen de resultaten enkel inhoud met betrekking tot de voedingssector in België tonen.

Voor categorieën van tags

Als je twee categorieën van tags selecteert, betekent dit dat je de zoekmotor vraagt om alleen inhoud weer te geven met ten minste één tag uit elke geselecteerde categorie. Dit is omdat de categorieën gekoppeld zijn aan elkaar door een booleaanseEN.

Voor ruimtes en groepen van ruimtes

Wanneer je verschillende geselecteerde ruimtes gebruikt als filter zijn die altijd gekoppeld door een booleaanseOF. De gebruiker laat dan de vrije keuze voor het zoeken naar inhoud vanuit de ene of de andere ruimte.

Voor types van inhoud

Wanneer je verschillende geselecteerde inhoudstypes gebruikt als filter zijn die altijd gekoppeld door een booleaanseOF. De gebruiker laat dan de keuze om te zoeken naar inhoud van het ene of het andere type.

Voor deelnemers

Wanneer je verschillende geselecteerde deelnemers gebruikt als filter worden die altijd gekoppeld door een booleaanseOF. De gebruiker laat dan de keuze voor resultaten van de ene of de andere deelnemer.

Voor filters gekoppeld aan de status

Wanneer de twee filters extra filters geactiveerd worden, legt dat een booleaansENverband. Bijvoorbeeld: ik zoek al mijn gearchiveerde inhoud.