Broadcast by email

Elk verhaal kan per e-mail worden verspreid. De inhoud van de Story wordt overgezet in een e-mail, die dan naar de geselecteerde adressen wordt verzonden.

Verhaal per e-mail

Er zijn verschillende verzendmogelijkheden:

  • naar een of meer ge√Įdentificeerde gebruikers (voorafgaande voorwaarde: ze moeten toegang hebben tot de Story)
  • naar alle leden van de ruimte

Verspreiding van het verhaal via e-mail

Share

Klip op Delen:

  1. Klik op 'Verspreid per email'.
  2. Voer de geadresseerde gebruiker (s) en / of ruimte (n) van het bericht in.
  3. Stuur eventueel een bericht met de e-mail.
  4. Bekijk een voorbeeld van de e-mail en verzend deze.

Verhaal per e-mail